PORTLAND Geconcentreerde biocontrole onkruidverdelger Tuin
Geconcentreerde biocontrole onkruidverdelger Tuin
€58,68
PORTLAND

Geconcentreerde biocontrole onkruidverdelger Tuin

€58,68

Ultra geconcentreerde multifunctionele biocontrole onkruidverdelger voor de tuin.

Op voorraad
Levering in 2-6 werkdagen
Aantal
- +
Beschikbaar in de winkel: Beschikbaarheid controleren

Beschikbaar in de winkel

Sluiten
Productomschrijving

Ultra geconcentreerde multifunctionele biocontrole onkruidverdelger PORTLAND GARDEN voor de tuin. 
Contact biocontrole onkruidverdelger, niet-selectief en anti-schuim op basis van een werkzame stof van plantaardige oorsprong: pelargonzuur, dat in de natuur voorkomt, vooral in geraniums.
Veelzijdig voor het wieden van alle delen van de tuin, aan de voet van struiken en perken of voor het aanleggen van een moestuin of het zaaien van een gazon. Onkruid droogt heel snel uit.
Effectief tegen de voornaamste grassen en breedbladige onkruiden.
Biologisch afbreekbaar actief bestanddeel zonder residu-activiteit.
Huisdieren kunnen terugkeren als de plek droog is.
Zichtbaar effect vanaf 3 uur.
Tot 444 m² behandeld.

Inhoud : 1 L
Biocontrol product
Ultra geconcentreerd product dat verdund moet worden (zie gebruiksaanwijzing)
Geïntegreerd doseerapparaat


Toegelaten doses en gebruik:

Toepassing alleen van januari tot augustus (inclusief).
Herbetreding interval: Wacht tot de behandelde plaats helemaal droog is.
Aquatische onbehandelde zone: 5 meter
Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen die op de verpakking vermeld staan.

 

Regelgevingsaspecten : 

ALEAVI AMM N° 2170243
Houder van de MA: JADE (Jardin & Agriculture Développement)
Herbicide
Amateur / Toegestaan gebruik in tuinen
500 g/l (51,9% m/m) - pelargonzuur/nonaanzuur
Vloeibaar als emulgeerbaar concentraat (EC)


Classificaties : 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
P101 In geval van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren
P270 Niet eten, drinken of roken bij het hanteren van het product
P280 Draag oogbescherming, gezichtsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten.
Verwijder contactlenzen als die aanwezig zijn en gemakkelijk te verwijderen zijn. Spoel verder.
P337+P313 Als de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.
P501 Verwijder de inhoud/container op een afvalverwerkingsplaats of door een erkende instantie.


Bescherming van het milieu (water, fauna en flora): 

SP1: "Verontreinig geen water met het product of de verpakking. Maak de toepassingsapparatuur niet schoon in de buurt van oppervlaktewater / Vermijd verontreiniging via afvoersystemen van boerenerven of wegen.
Spoel ongebruikte verpakkingen of spoelwater van de sproeier niet door de afvoer of in een ander waterlichaam.
Om het grondwater te beschermen, dit product niet toepassen in de periode september tot december.
Om in het water levende organismen te beschermen, niet aanbrengen binnen 5 meter van een waterlichaam (bron, vijver, zwembad, beek, rivier, enz.).
Niet aanbrengen op afhellende tuinen of ondoordringbare oppervlakken in de buurt van water, zoals asfalt, beton, stoeptegels en plaveien.
Niet rechtstreeks op groene delen van gewassen aanbrengen.
Vermijd verwaaiing van de spuitnevel en afspoeling naar naburige planten.


In geval van nood : 

Bel 112 of neem contact op met het dichtstbijzijnde antigifcentrum. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen met zorg. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.

 


Documentatie : 

Veiligheidsinformatieblad >

Productblad >

Product informatie
Merk PORTLAND
Artikelcode MFB-UKE-0846
SKU WEB129575100/1
EAN 3700393928963
Wat onze klanten zeggen

average of 0 review(s)

Geen reviews gevonden
Help ons en andere klanten door het schrijven van een review
Mijn account
Je bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te maken. Of maak nu een account aan.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...